Iwona Teodorczuk-Możdżyńska – absolwentka warszawskiej ASP. Uprawia malarstwo, performance. Mieszka i pracuje w Warszawie. IwonaTM, artystka, plastyczka, malarka, malarstwo, sztuka, art, performance, abstrakcja, sztuki wizualne, sztuka współczesna 


O  malarstwie:   podobnie  jak  inne  dziedziny  sztuki,   służy  do  stawiania   pytań i poszukiwania odpowiedzi. Wirtualny świat i symulakry powodują tęsknotę do materialnych aspektów rzeczywistości. Materialność malarstwa to fizyczna przyjemność, ekstatyczny kontakt z prawdą, rzeczywistością, światem, ciałem, płótnem, kolorem, farbą, gestem.


O  perfekcjonizmie:   Perfekcjonizm    zabija!    Perfekcjoniści    okaleczają    siebie i wszystko, co ich otacza. To, co nie pasuje do [ich] doskonałego planu, próbują wyeliminować. Zastawione przez nich sidła kaleczą innych ludzi, przyrodę i – ze szczególnym okrucieństwem – samych perfekcjonistów. [To kulturowo uprzywilejowana forma samobójstwa!]


Fascynacje artystyczne [IwonaTM] zmienia w zależności od eksplorowanego pola. Twórcy ważni obecnie: Joseph Beuys, Kazimierz Malewicz, Włodziwmierz Pawlak, Teresa Pągowska, Marina Abramović, Jurry, Jerzy Nowosielski, Oskar Dawicki i zenistyczny Koji Kamoji. Istotny punkt odniesienia, [ambiwalentny], stanowią dla niej również przedstawiciele polskiej sztuki krytycznej i Young British Artist.


Wybory muzyczne opiera na kontrastach: nieśmiertelny punk-rock, jazz i klasyka, Maria Peszek, Tricky, Björk, Marcin Masecki, Leszek Możdżer i kojąca Morcheeba. Dozowane w różnym stężeniu i różnych dawkach muzyka i cisza wspierają powstawanie prac.